Perex

Marketingová case study o tom, ako sme s minimálnym rozpočtom zdvihli návštevnosť za 6 mesiacov o 60%

Clients

Dobrodruh.sk

About

Portál Dobrodruh.sk je svetobežnícka stránka, ktorá umožňuje jeho užívateľom vytvárať cestovateľské blogy, pridávať články, zdieľať svoje zážitky a skúsenosti z cestovania do krajín po celom svete. Navyše užívatelia majú možnosť diskutovať a pridávať príspevky v užívateľskom fóre, kde si môžu vymieňať cenné rady, tipy a triky alebo si pohľadať spoločnosť na cesty.

O projekte

Zadanie

Web, ktorý vznikol na dobrovoľníckej báze sa za roky svojho fungovania rozrástol a bolo potrebné, aby sa jeho základy a celý obsah preniesol na novú platformu z novým dizajnom a efektívnejším fungovaním. Našou úlohou bolo pomocou interného auditu zistiť, ktoré časti stránky potrebujú najnutnejšiu úpravu, aby sa tým zvýšila návštevnosť webu.

Naše riešenie

Z hľadiska veľmi vysokej sezónnosti pri cestovateľskej tématike môžeme objektívne porovnať výsledok len medziročne.

 • Zvýšenie medziročnej návštevnosti o 45%
 • Zvýšenie počtu užívateľov o 14 530 mesačne
 • Zlepšenie prehľadnosti webu, viditeľnosti pre Google a zefektívnenie fungovania stránky
Body

Dobrodruh.sk - úvodná stránka

Definovanie možností na zlepšenie a problémov na opravu

Vzhľadom na to, že rozpočet na projekt bol veľmi obmedzený, potrebovali sme nájsť najdôležitejšie miesta, ktoré nám pomôžu zvýšiť návštevnosť.

Na začiatku sme si urobili jednoduchý audit a zadefinovali problémy, ktoré boli najvýraznejšie, alebo možnosti, ktoré sme považovali za najdôležitejšie pre rast návštevnosti.

 • Google Search Console nám hlásila množstvo duplicitných title a description
 • Urobili sme si rýchle analýzy, ako užívatelia hľadajú danú tématiku (analýza kľúčových slov (keywords analysis)). Zistili sme, že portál bol plný užitočného obsahu, ale stránky jasne nereflektujú na dotazy užívateľov.
 • Obrázky nemali vypísané alt popisy, alebo v celej galérii k článku boli rovnké alt popisy, neopisovali dané obrázky kvalitne a google tieto obrázky ignoroval.
 • Pomocou rôznych nástrojov, ako GSC, Drupal modul 404 a pod. sme objavili množstvo stránok 404, z ktorých veľa pochádzalo zo zmeny štruktúry webu pri našej migrácii, ale aj pri starej migrácii do drupalu 6.
 • Na webe sa nachádzalo množstvo duplicitného obsahu vygenerovného systémom. Dôvody boli rôzne, niektoré súviseli so starým, niektoré s novým systémom.

Návrhy a zapracovanie zmien - riešenia

Postupne sme si navrhovali kroky a zapracovávali obsahové, alebo technické zmeny, podľa charakteru problému. Môžeme uviesť konkrétnejšie príklady:

 • Duplicitné title, alebo description vychádzali aj
  • Z technického dôvodu: Napr. pri vytvorení článku sa vytvorí galéria (ktorá je iný typ obsahu). Z toho dôvodu nám vznikli dve stránky s rovnakým title (tag title) a description (meta tag).
   Využili sme flexibilitu Drupal modulu meta-tag a podľa analýzy kľúčových slov sme navrhli pre každý typ obsahu správne default met-tagy.
  • Z dôvodu duplicitného pridávania užívateľmi tém do fóra. Napr. Každý užívateľ, ktorý chcel počas prevádzky portálu (aj niekoľko rokov dozadu) cestovať do Južnej ameriky napísal nadpis svojho postu “Južná amerika”. Takéto posty sme spojili a navrhli do budúcnosti hľadať technické riešenie, ktoré zamedzí tomuto správaniu.
 • V obsahovej stratégii sme
  • navrhli šablóny pre jednotlivé témy (napr. mesto, štát, výlety), urýchli nám to následné úpravy
  • Vytvorili regulárne výrazy pre rýchle reportovanie na kontrolu, či Google reaguje na naše zmeny
  • Zapracovávali postupne vylepšenia pre stránky s nejlepším potenciálom rastu. Na zistenie najlepšieho potenciálu rastu máme tie interný postup.
  • vylepšovali aj alt popisy obrázkov, tak aby sa neopakovali a čo najlepšie popisovali daný obrázok s prihliadnutím na dopytované kľúčové slová
 • Pri riešení problémov stránok 404 sme
  • použili modul Redirect a jeho submodul 404
  • Niektoré stránky 404 boli stránky, ktoré v pôvodnom systéme používali php parametre. Tieto sme riešili dynamickým presmerovaním v module Redirect.
  • Ďalšie 404 stránky vznikli aj napriek snahe použiť pri migrácii pôvodné url aliasy. Vznikli zlúčením kategórií a inými zmenami v rámci našej, ale aj predchádzajúcej migrácie. Bolo nutné manuálne vyhľadávať rovnké, alebo podobné stránky a presmerovať na ne tie najpoužívanejšie url, na ktoré sme auditom prišli.
 • Systém generoval duplicitný obsah, pretože
  • stránkovanie potrebuje individuálny prístup, resp. je potrebné, aby boli správne v šablóne aplikované meta tag canonical, ako aj rel="next" and rel="prev" linky. čo sme navrhli programátorom, ktorí to následne zapracovali do kódu.
  • kontainery pre drupal 8 fórum nepoužívajú url aliasy, čím vznikol problém aj s chýbajúcim canonical tag-om. Z dôvodu používania url parametrov pre stránkovanie týchto stránok (ešte v D6) nám vzniklo množstvo duplicitných url adries, aj vďaka tomu, že v novom systéme u tieto stránky nemli opodstatnenie. Programátor našiel spôsob, ako pridať aj k týmto stránkam canonical tag, čím sme vyriešili množstvo duplicít.

Výsledok našej práce

V grafe sú zobrazení používatelia len v organickej návštevnosti v medziročnom porovnaní z hľadiska vysokej sezónnosti v segmente cestovného portálu. Na obrázku vidieť vývoj organickej návštevnosti počas SEO kampane, 

Mezdiročné porovnanie po SEO kampani

 • na začiatku našej práce portál bol medziročne vyrovnaný (resp. 1.5% tam bola medziročná strata)
 • na konci našej práce (za mesiac október) bol rozdiel v medziročnej návštevnosti o viac ako 45% vyšší.
 • V celkových číslach návštevnosti sme dokázali medziročne navýšiť návštevnosť za október 2018 o viac ako 14 530 užívateľov / mesiac.

Ďalšie možnosti

Na portály ako je dobrodruh.sk je možné stále niečo zlepšovať, hlavne z technického hľadiska. Počas práce sme natrafili na ďalšie miesta, ktoré by po úprave vedeli priniesť portálu ďalší rast návštevnosti. Rozsah nášho projektu bol však obmedzený a to aj z dôvodu, že je to dobrovoľnícky projekt.