PPC

Body

PPC (Pay Per Click) je forma internetovej výkonnostnej reklamy, ktorá beží v tzv. obsahových alebo vyhľadávacích reklamných sieťach. Je to veľmi rýchly a efektívny spôsob propagácie, kde neplatíte za zobrazenie, ale iba ak užívateľ na vašu reklamu reálne klikne, čiže platíte len za návštevníkov, ktorí sa môžu premeniť na platiacich klientov.

Pri tvorení a správe PPC kampaní sa opierame o fakty získané pomocou dátovej analytiky. Vytvorené kampane pravidelne sledujeme a vyhodnocujeme, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky vzhľadom na stanovené ciele. Do reklamných textov nevkladáme iba potrebné kľúčové slová, ale aj novinky a nápady, ktoré môžu byť účinné a relevantné pre váš projekt.

Na základe skúseností vieme predikovať, či je pre vás výhodné platiť za kliknutie, konverziu, alebo tisíc zobrazení. Napríklad reklamy s cenovou ponukou za kliky sa zobrazujú iným ľuďom a majú odlišnú dynamiku ako reklamy s cenovou ponukou za impresie.
 
PPC má textovú alebo bannerovú formu. Najznámejšie siete, kde môžete inzerovať sú tieto:

 • Google Ads
 • eTarget
 • Zoznam
 • Azet Klik
 • Sklik
 • Heureka
 • Facebook Ads
 • Instagram
 • Youtube

 
Výhody PPC reklamy

 • Presné cielenie na skupinu zákazníkov, ktorí majú o váš produkt/službu záujem
 • Prehľadné a flexibilné financovanie kampaní
 • Prijateľný pomer cena/výkon oproti ostatným formám internetovej reklamy
 • Meranie efektivity, výkonnosti kampane počas jej trvania
 • Remarketing