Dátová analytika

Body

Dátovú analytiku neponúkame ako samostatnú službu, je to pevná súčasť SEO a PPC služieb, kde sa pri navrhovaní potrebných opatrení opierame o jej výsledky. Zaoberáme sa pokročilou dátovou analytikou, čo je nevyhnutná súčasť technického SEO. Samostatne sa dá objednať iba analýza kľúčových slov.
 
Dátová analytika vám pomôže robiť správne rozhodnutia. Aby sa mohla spraviť, je potrebný zber dát za určité časové obdobie. Vyhodnotené výsledky následne pomôžu zistiť a odstrániť “slabé miesta“. Odpovedia vám na otázky, prečo niečo funguje alebo nefunguje. Predikovať nebudete iba na základe intuície, ktorá môže byť scestná, ale opriete sa o zistené fakty. Internetovú reklamu budete cieliť podľa relevantných dát a nie pocitov, čo vám určite ušetrí značné finančné prostriedky.
 
Surové analytické dáta sú nudné a ťažko sa v nich orientuje, preto zozbierané dáta prevedieme do zrozumiteľnej vizuálnej podoby a podrobne vysvetlíme, čo jednotlivé namerané hodnoty pre vás znamenajú. V rámci dátovej analýzy sa na začiatku zameriame hlavne na tieto veci:

 • či máte správne nastavený zber dát
 • či sledujete podstatné metriky, relevantné pre váš projekt
 • určíme zdrojové miesta, z ktorých vám prichádza návštevnosť
 • priemerný čas strávený na vašej stránke
 • pomer nových a vracajúcich sa návštevníkov
 • počet konverzií
 • čo vaši návštevníci na vašej stránke hľadajú
 • prečo odchádzajú
 • či fungujú CTA prvky
 • či máte prehľadnú navigáciu a obsah pre návštevníka
 • či sú nadpisy relevantné k obsahu

Na základe vyhodnotených analytických údajov vieme zostaviť plán nutných zmien a predikcií. Vypracovať vieme základnú aj dlhodobú analytickú stratégiu. Pomocou štatistických metód vieme priebežne predpovedať vývoj vo vašom segmente, dlhodobo zbierať dáta a na základe toho tvoriť dlhodobé strategické ciele.