Perex

Vytvorenie zážitku z nakupovania lyžiarskych zájazdov.

Clients

Hitka

About

CK HITKA patrí medzi menšie cestovné kancelárie rodinného typu. Od počiatku sa orientovala na zájazdy a pobyty špecifického charakteru a bola v nich istým spôsobom priekopníkom. Zimné zájazdy sa postupne zo Slovenska presunuli do Rakúska, Talianska a odtiaľ hlavne do Francúzska, CK Hitka sa vypracovala na špecialistu na lyžiarske zájazdy, obzvlášť pre francúzske Alpy a v tomto smere zaujala dlhodobo dominantné postavenie na slovenskom trhu.

O projekte

Zadanie

CK Hitka nás oslovila so žiadosťou o pomoc pri migrácii ich webu postavenom na Drupal 6. Vzhľadom na svoj vek nebol web responzívny. Problémom bolo taktiež neefektívne vyhľadávanie, ktoré často končilo bez výsledkov.

Naše riešenie

Web sme premigrovali na Drupal 8. Nové riešenie vyhľadávania sme vybavili rôznymi filtrami, čo umožňuje klientom Hitky vždy nájsť lyžiarsku dovolenku v destinácii podľa svojho želania.

Body

Keďže klient mal skúsenosti s CMS Drupal vo verzii 6 a v čase úvah o novej stránke bola dostupná stabilná verzia Drupal 8 voľba tohto CMS bola jasnou voľbou. Či už z hľadiska poznania tohto systému klientom, z hľadiska technickej vyspelosti oproti verzii Drupal 7, ako aj z hľadiska potreby klienta ponúkať zákazníkom nielen samotné dovolenky, ale dodatočný obsah vo forme blogov, noviniek a podobne. 

Ako alternatíva bol zvažovaný CMS Wordpress, ktorý však nebol zvolený z dôvodu komplexnosti požadovaného riešenia. Výhodou Drupalu 8 oproti Custom CMS riešeniu bolo neviazanosť na konkrétne uzavreté riešenie konkrétneho dodávateľa a jeho kód, ale otvorenosť kódu a široká podpora zo strany vývojárov.

Hlavnými cieľmi tohto projektu boli: 

  • migrácia obsahu pôvodnej stránky,
  • integrácia dát z interného systému klienta,
  • vytvorenie jednoduchého systému na zadávanie dopytov
  • vytvorenie funkčného vyhľadávania a
  • implementácia nového dizajnu stránky

Pôvodná stránka, bežiaca na CMS Drupal 6:

  • Neposkytovala klientovi bezpečnostné záruky
  • Neumožňovala agilne aktualizovať vizuálnu identitu
  • Používať moderné technológie na frontente aj na backende

Jednou z hlavných požiadaviek klienta bola migrácia existujúceho obsahu (destinácií, hotelov, noviniek a blogov) do nového systému so zachovaním všetkých textov a obrázkov.

Ďalšou dôležitou požiadavkou bolo vytvorenie spôsobu integrácie dát z interného systému klienta. V internom systéme boli vytvárané cenníky pre jednotlivé zájazdy, termíny, spôsoby dopravy a podobne a tieto dáta sú nasledne exportované do XML súboru. Z rôznych dôvodov nebolo vytvorené priame prepojenie medzi Drupalom a interným systémom, avšak táto požiadavka bola splnená vytvorením formuláru, cez ktorý si vie klient jednoducho importovať XML súbory, pričom následne sú v Drupale tieto dáta spracované, rozdelené a vložené do databázy. Po importe dát a ich následnom schválení sú tieto vykresľované pre užívateľov na frontende.

Na pôvodnej stránke mal klient vytvorené vyhľadávanie, ktoré však postupom času stratilo svoju funkčnosť, preto mal potrebu vytvorenia fungujúceho vyhľadávania, ktoré pomôže užívateľom jednoducho filtrovať medzi ponukami a nájsť pre seba tú najvhodnejšiu. S klientom boli dohodnuté parametre, na základe ktorých bude možné ponuky vyhľadávať a nakoľko sa dali tieto parametre kategorizovať a zoskupiť, rozhodli sme sa použiť Facetové vyhľadávanie. Toto vyhľadávanie je prístupné na väčšine stránok a podstránok, aby ho mohol užívateľ využiť kedykoľvek počas návštevy stránky.

Ďalšou výzvou tohto projektu bolo vytvorenie objednávkového procesu. Nakoľko charakterom produktov nejde o klasický eshop zvolili sme vlastné riešenie, ktoré zahŕňa viac-krokový objednávkový formulár, ktorého výsledok je uložený v nami navrhnutej entite. V jednotlivých krokoch si užívateľ postupne vyberie konkrétny zájazd, nasledne si môže k objednávke pridať doplnkové služby a v poslednom kroku vyplní kontaktné údaje. Počas všetkých krokov užívateľ vidí aktualnu cenu ním zvolenej kombinácie.

Klient nám dodal nový grafický dizajn, ktorý si dal vypracovať a našou úlohou bolo implementovať ho do Drupalu. Túto úlohu sme vyriešili vytvorením novej témy, v ktorej sme vytvorili nové Twig šablony, štýlovanie sme písali v SCSS súboroch, z ktorých bolo následne kompilované výsledné CSS súbory, na dynamické prvky sme použili Javascript a taktiež knižnice ako jQuery, Colorbox a Flexslider. Pri tvorbe témy a implementovaní grafiky bol kladený veľký dôraz na mobilné zariadenia, preto je stránka plne responzívna.

Po spustení stránky bolo okrem pravidelných updatov naším cieľom v spolupráci s klientom prisôsobiť stránku novým legislatívnym podmienkam týkajúcich sa GDPR. Pridali sme funkcionalitu mazania nepotrebných záznamov z databázy, obmedzilo sa množstvo informácií posielaných v mailoch, taktiež sa upravilo posielanie Newslettrov.