Cover image
google medic update
Perex

Dňa 1.8.2018 Google zverejnil pomocou Twitter konta Google SearchLiaison @searchliaison informáciu o zmene algoritmu, neskôr pomenovanej ako Medic Update. Po týždni od updatu sme napísali blog Google Update 01.08.2018 - E.A.T. a YMYL s prvými informáciami, kde sme zhrnuli naše poznatky

Body

Od tej chvíle sme zhromažďovali informácie, na základe ktorých sme dali dokopy štúdiu v ktorej sa zaoberáme najmä rozdielmi medzi stránkami, ktoré si po tomto update výrazne polepšili a pohoršili.

google-medic-update-case-study

Štúdia sa venuje 28 stránkam z rôznych zdrojov. Sledujeme 10. základných kritérií, ktoré sme si chceli preveriť.

Sú to kritériá, ku ktorým sme sa dostali z rôznych zdrojov, alebo korelujú s Pokynmi Google o hodnotení kvality, prípadne sme si potvrdili/vylúčili naše interné predpoklady o vplyve tohoto algritmu.

Pre doplnenie sme vytvorili aj graf s typmi stránok obsiahnuté v našej štúdii.

Obsah

 • Dynamické tematické prepojenia
 • Uvedenie autora
 • Odkazy na autority
 • Uvedenie dátumu
 • Komentáre/recenzie
 • FAQ/Poradňa
 • Shop/produkt
 • Prepojenie shop/produkt
 • Info o prevádzkovateľovi
 • Porovnanie typov stránok
 • Zdroje

Dynamické tématické prepojenia

Ako prvé kritérium sme skúmali, či webová stránka tematicky prepája svoj obsah, čiže či používa vnútorný linkbuilding, ktorý je však tematicky relevantný (na základe priamych vzťahov stránok). Napríklad pri eshopoch, či k produktom linkujú často kladené otázky (FAQ), poradňu, recenzie, prípadne blog.

Pre vysvetlenie si požičiame aj obrázok z článku  Ako funguje Drupal? na blogu websupport.

how-drupal-works

Predstavte si web o autách, kde je aj inzercia vozidiel. Vzhľadom na to, že zamestnanec (to je predajca aut) je dynamicky prepojený s inzerovaným vozidlom (nejaké inzerované auto - napr: Škoda Octavia Combi 2.0i Collection) a toto je prepojené s popisom modelu (Škoda Octavia) môže každý z daných obsahov linkovať a aj rozširovať svoje informácie.

Príklady:

 • Ak budete hľadať "Škoda Octavia", stránka popisu modelu vám okrem svojho popisu môže poskytnúť aj konkrétne inzerované vozidlá (čím rozširuje tématicky svoj obsah).
 • Ak budete hľadať "Škoda Octavia Combi 2.0i", môže vám stránka inzerovaného vozidla poskytnúť aj všeobecné informácie o modely a informáciu o predajcovi.
   
 • Ak budete hľadať "Predajca Škoda", môže vám stránka predajcu poskytnúť aj rozšírenie informácií o inzerované vozidlá, ktoré predáva.
   

Zlepšili sa stránky, ktoré si komplexne zachovávajú svoju tematickosť naprieč celým webom. Vyššie hodnotenie sme dali stránkam, ktoré majú dobre vyriešený interný linkbuilding. Pomocou vnútorných odkazov na stránke sa vedia používatelia lepšie orientovať a taktiež Google rýchlejšie a lepšie porozumie celkovej stránke (zámer stránky).

Uvedenie autora

Uvedenie autora sme si hlavne všímali na weboch, ktorých primárnym zameraním je tvorba obsahu. Hľadali sme, či sa autor uvádza už aj v náhľadoch napr. na hlavnej stránke, v zoznamoch alebo až len pri samotnom článku.

Zlepšili sa weby, ktoré uvádzajú autorov pri článkoch (týka sa to hlavne publisherských webov). Najdôveryhodnejšie je, keď sa uvádza celé meno autora a nie len prezývka (nick). Meno autora by nás malo presmerovať na jeho profil na stránke, kde sa dočítame ďalšie informácie o ňom. Čím viac informácií vie o ňom Google, tým lepšie – to znamená, že autor musí mať vysokú autoritu, napríklad častokrát publikuje, má pozitívnu odozvu od čitateľov, figuruje na Wikipédii a podobe. Týka sa to hlavne stránok, ktoré sa zaoberajú tematikou YMYL.

V našej štúdii sme sa viacej zamerali na stránky zaoberajúce sa zdravím. V tejto oblasti sa vyžaduje, aby mal autor titul z odboru a dlhoročne sa zaoberal danou tematikou (publikácie v rôznych odborných časopisoch a podobne). Autoritu a dôveryhodnosť autora zvyšuje, keď naňho odkazujú autoritatívne zdroje alebo má na nich publikované svoje články. Keď tieto podmienky nie sú splnené, dôveryhodnosť článku – rovnako ako stránky – klesá.

Naša štúdia ukázala, že uvedenie autora nepatrí medzi kľúčové kritériá, avšak určite z celkového hodnotenia webovej stránky ju nemôžeme vylúčiť. Pri istých typoch webových stránok sa uvedenie tejto informácie vyžaduje.

Príklad zo súboru Search Quality Guidelines

Príklad nájdete v časti  Examples of Lowest Quality Pages

low-quality-page

Táto stránka o zdraví zapadá do kategórie YMYL, preto by mala obsahovať určité informácie špecifické pre tento typ stránok.

 

 

 

 

 

Neposkytuje informácie o autorovi, nenájdeme žiadny kontakt na neho a ani informácie o autorstve. Stránky so zdravím vyžadujú určitý stupeň dôveryhodnosti.

Pretože nie sú poskytnuté údaje o majiteľovi stránky a autorovi obsahu, Google považuje takúto stránku za nedôveryhodnú.

 

 

Odkazy na autority

Informácie o doménach odkazujúcich na danú stránku sme získali pomocou nástroja Ahrefs, kde sme sledovali kvalitu domény. Pri hodnotení sme rozhodovali na základe množstva, kvality a relevantnosti odkazov.

Na jednej strane je dôležité, ako sa stránka prezentuje pred svojimi používateľmi, ale zároveň musí mať aj kvalitné externé zdroje, ktoré na ňu odkazujú. Tu sme zistili, že na množstve odkazov až tak nezáleží.

Oveľa dôležitejšie je, aby boli odkazujúce stránky tematicky relevantné. Nejde len o to, aby ste odkazovali na silné a autoritatívne weby, keď vôbec nesúvisia s tematikou vašej stránky.

Webové stránky odkazujúce na tematicky podobné weby (napr. o zdraví) s vyššou autoritou, boli pozitívne zasiahnuté novou aktualizáciou algoritmu od Google. Napríklad pri stránkach o zdraví je dôležité, aby odkazovali na overené a odborné články, ktoré boli napísané lekármi, odborníkmi a pod. Tieto “zdroje reputácie”, ktoré odkazujú na stránku, by mali byť výtvorom človeka – články na Wikipédii, blogové príspevky, diskusie na fórach.

Uvedenie dátumu

Síce sme nenašli žiadne vyjadrenie od Google, nakoľko uverejnenie dátumu pri obsahu ovplyvňuje postavenie stránky, ale z našej štúdie vyplýva, že to môže byť jedným z faktorov, ktoré ovplyvňuje celkové hodnotenie. Sledovali sme dátumy pri článkoch, komentároch, recenziách, diskusných príspevkov a podobne.

Weby, ktoré mali zverejnený dátum pri obsahu sa zlepšili. Nemyslíme tým len dátumy článkov (prípadne posledná aktualizácia), ale aj dátumy jednotlivých komentárov, recenzií alebo iných príspevkov. Z našej štúdie vyplýva, že Google viacej preferuje obsah, ktorý dokáže datovať. Uvádza sa to aj v smernici pri niektorých príkladoch z nízkym hodnotením.

Komentáre/recenzie

Hodnotili sme na základe množstva a relevantnosti komentárov. Tiež sme si všímali možnosť zverejnenia komentáru. To znamená, či sa dá anonymne komentovať (nižšia dôveryhodnosť) alebo až po uvedení emailu alebo registrácii.

Google pri istých typoch stránok (produktové stránky, kontentové weby, recepty atď.) vyhľadáva sekciu s komentármi a recenziami. Aj na základe tohto vie lepšie posúdiť, či ide o dôveryhodnú stránku alebo nie. Lepšie sa v organike umiestnili aj eshopy, ktoré mali podrobne prepracované svoje produkty. To znamená, že pri produktoch bol popis, rôzne parametre, hodnotenie produktu, diskusia a komentáre.

Lepšie sa umiestnili stránky, ktoré pri produktoch poskytovali recenzie od overených zákazníkov alebo hodnotenie sprístupnili až po prihlásení. Čím viac recenzií sa nachádza na stránke, tým lepšie. Treba však brať do úvahy, že kvalita je dôležitejšia ako kvantita.

Príklad zo súboru Search Quality Guidelines

low-quality-web

Pri tejto stránke chýbajú komentáre a recenzie, čo Google považuje za dôležité prvky pri takomto type obsahu, ako sú napríklad recepty. Bez týchto informácií nevieme posúdiť, či je daný recept dobrý alebo nie. Komentáre by mali byť tiež tematické.

 

 

 

 

 

Google sa orientuje pomocou týchto diskusií a snaží sa porozumieť na základe názorov používateľov, či je stránka dôveryhodná.

Stránky, ktoré neposkytovali možnosť komentovania alebo mali nízky počet komentárov, prípadne obsahovali viacej negatívnych názorov, sa vo vyhľadávaní zhoršili.

FAQ/Poradňa

Podobne ako komentáre a recenzie, aj tento faktor má dôležité postavenie. Internetové obchody, ktoré poskytovali svojim zákazníkov poradňu (ako napr. Heureka) sa zlepšili v organickom vyhľadávaní.

Podobným spôsobom pomohlo, keď web mal zvlášť stránku, ktorá sa venovala často kladeným otázkam svojich používateľov. Stránka takýmto spôsobom zabezpečí, že jej používatelia nájdu všetky relevantné informácie, ktoré potrebujú.

Shop/produkty (s cenou)

Skúmali sme, či stránka je primárne zameraná na tvorbu obsahu alebo na predaj produktov.

Prepojenie na shop/produkt

Skúmali sme či je stránka podpora produktu/shopu, alebo nie.

Info o prevádzkovateľovi

Na stránkach sme sa zamerali na sekcie, ktoré poskytujú informácie o zameraní a prevádzkovateľovi stránky. Hodnotili sme podľa komplexnosti týchto údajov - transparentné informácie, kontakty, sociálne siete a iné prepojenia.

Nový Google update veľmi vyhľadáva tzv. “trust pages”, to znamená, že stránky, kde sa o vás ľudia dozvedia najviac informácií (O nás, Kontakt, Podpora). Tie by mali obsahovať jasné a prepracované informácie o webovej stránke. O trust pages sa píše aj v smernici od Google.

Množstvo týchto informácií závisí od typu stránky. Pochopiteľne, stránky zaoberajúce sa zdravím, legálnymi alebo finančnými záležitosťami musia mať dostatočný počet údajov, aby im používatelia (takisto ako Google) verili.

Malo by byť jednoznačné, kto je zodpovedný za obsah na stránke, čiže profily jednotlivých autorov, odkazy na ich sociálne médiá a iné relevantné zdroje, podľa ktorých Google zistí viac informácií o autorovi.

Stránky, ktoré nezapadajú do kategórie YMYL nepotrebujú také rozsiahle informácie o sebe ako vyššie spomínané weby.

 

 

Porovnanie stránok

comparison-of-websites

Sme zvedaví na váš názor. Ako zasiahol tento nový update Google algoritmu vašu stránku? Všimli ste si nejaké radikálne zmeny? Doplnili by ste nejaké kľúčové kritérium, ktoré sme vynechali? Podeľte sa s nami v komentároch! 

ZDROJE

 1. Google Medic Update: Google's Core Search Update Had Big Impact On Health/Medical Sites
 2. Google Seach Quality Guidelines
 3. Google's August 1st Core Update: Week 1
 4. How to improve the E-A-T of a site
 5. Kevin Indig Twitter
 6. The August 1, 2018 Google Update strongly affected YMYL site