Cover image
DrupalCon-Vienna-2017
Perex

Každý rok koncom septembra sa koná najväčšia európska Drupal konferencia DrupalCon. Tento rok je miestom konania Viedeň a konferencia je trochu odlišná, pretože prvý deň organizuje rakúska Drupal komunita a musíme povedať, že im to išlo veľmi dobre. Náš tím samozrejme nemôže chýbať - Peter zisťoval novinky pre vydavateľstvá a Miro pomáhal komunite s ideami ohľadom ďalsích DrupalConov v Európe.

Body

Komunitný summit priniesol menšiu zmenu oproti predchádzajúcim rokom, keď sa diala neriadená diskusia medzi všetkými účastníkmi. Tento rok sme sa rozdelili na viacero menších skupín, z ktorých každá sa zameriavala na rôzne problémy v Drupal komunite a snažila sa na ne aplikovať agilnú metodológiu. Teda sme najprv vytvorili nejakú úvodnú analýzu stavu, vymysleli sme riešenie, ktoré sme následne zvalidovali na ostatných účastníkoch a upravili sme ho na základe ich pripomienok.

Ja som bol v skupine, kde sme rozoberali budúcnosť DrupalConu v Európe. Skúsili sme prístup s porovnaním v čom ostatné Drupal podujatia excelujú a DrupalCon zaostáva. Tam sme dospeli k záveru, že DrupalCon v Európe sa zameriava na podstatne odlišné publikum ako v Amerike a túto cieľovú skupinu už momentálne dostatočne pokrývajú existujúce podujatia.

Našli sme ale skupinu, ktorú žiadne z Európskych podujatí nepokrýva a to je podujatie, na ktorom budú odprezentované úspešné prípadové štúdie spolu s ich technickým riešením. Tak by bolo možné pritiahnuť na Drupal podujatie aj prípadných záujemcov o Drupal.

Na záver sme zhodnotili, že pokiaľ sa DrupalCon nebude konať budúci rok, je to príležitosť pre rast už existujúcich podujatí. Príkladom môže byť odprezentovaný plán Frontend United, ale informácie o raste Drupalcampu v Londýne. Návrat pre DrupalCon 2019 môže byť potom zložitejší ako sa môže zdať.

Prednášky

Hlavnou témou “Publishing” summitu bol decoupled Drupal. Decoupled Drupal znamená, že Drupal sa využíva ako úložisko dát a celý frontend je postavený na inom systéme.

V prvej prednáške Richard Jones priniesol jeho pohľad na personalizáciu stránok na základe dát získaných od návštevníkov. Pomocou týchto dát môžu byť návštevníci rozdelení na rôzne skupiny napríklad na základe lokality, veku či zvyklostí pri používaní webu. Následne na základe takto získaných informácií a po ich analýze je možné obsah stránok prispôsobovať konkrétnym skupinám návštevníkov. Richard však poukázal aj na to, že tieto dáta majú veľkú silu, ale s tou prichádza aj veľká zodpovednosť.

Ďalšia prednáška od Prestona So z Acquia poukázala na súčasnú potrebu zobrazenia rovnakého obsahu na rôznych zariadeniach - web na desktope, aplikácie na mobiloch, inteligentných hodinkách a pod. Každé z týchto zariadení ma svoje špecifiká, ako napríklad množstvo zobrazovaných informácií alebo možnosť interakcie s obsahom. Preston dokonca spomenul úplne nový spôsob prezentovania obsahu prostredníctvom domácich hlasových asistentov (Google Home, Amazon Echo), kde úplne odpadá vizuálna stránka obsahu a taktiež interakcia prebieha prostredníctvom hlasových povelov. Je neefektívne vytvárať v Drupale pre každé zariadenie špeciálny typ obsahu a rovnako nemôžme od editora požadovať aby vytváral obsah osobitne pre každé z týchto zariadení. Práve pre tieto prípady prichádza ako možné riešenie využitie decoupled Drupal, kedy editor vytvorí jeden obsah a následne pomocou front-end nástrojov sa vytvorí vhodná prezentácia obsahu pre konkrétny typ zariadenia. Otvorenou otázkou však ostáva, či je potrebné, resp. ako je vhodné implementovať do Drupalu možnosť pre editorov zobraziť si ako bude vyzerať ním vytváraný obsah na rôznych zariadeniach.

Burda tím spravil demo najnovších vecí z distribúcie Thunder. Táto distribúcia je zameraná práve na vydavateľské domy a do Drupal 8 pridáva niekoľko zaujímavých modulov, ktoré uľahčujú vytváranie zážitkov z návštevy stránky. Páči sa mi myšlienka, že vydavateľstvá by nemali súperiť technológiou ale kvalitou obsahu, čo viedlo Burdu ku publikovaniu svojej distribúcie.

Po obede a niekoľkých šálkach kávy Sebastian Siemssen a Philipp Melab rozprávali o GraphQL od Facebooku a o tom, ako sa dá jednoducho integrovať s Drupalom prostredníctvom GraphQL modulu. Toto bola skvelá ukážka decouplingu ako jednoducho sa dajú aj štrukturované dáta získavať z Drupalu a samozrejme ako je možné tieto dáta vytvárať a následne aj aktualizovať.

Posledné dve prednášky ukázali trochu odlišné prístupy ku decouplingu - distribúcie Reservoir a Contenta. Obe sa zameriavajú na jednoduchšie vytváranie back office systémov, ktoré následne môžu poskytovať dáta pre frontend aplikáciu cez jednoduché a zdokumentované API. Na prístupe, ktorý prináša Reservoir sa mi páči, že poskytuje termíny známe z všeobecného softvérového vývoja a teda aj vývojár, ktorý dovtedy nepracoval s Drupalom, by si mal vedieť vytvoriť jednoduché API. Šťastní môžu byť aj frontend vývojári, ktorí konečne môžu pracovať s najmodernejšími front-end technológiami bez obmedzení.

U nás v Coolstránkach považujeme decoupling za budúcnosť, ktorá môže priniesť späť jednoduchšie a cenovo dostupné weby na Drupal. Na týchto technológiách sme práve spustili webstránku pre marketingovú agentúru 24 Production. Ak sa vám páči náš prístup, neváhajte nás kontaktovať.