Cover image
ai-google-vector_3.jpg
Perex

RankBrain sa stal súčasťou Google algoritmu ešte v roku 2015. V súčasnosti je ešte aktuálnejší než inokedy predtým. Súvisí aj s poslednou aktualizáciou algoritmu Google z októbra tohto roku pod názvom BERT, ktorý sa sústreďuje na komplikované vyhľadávacie dopyty závisiace od kontextu.

Body

Čo je RankBrain?

RankBrain je neodmysliteľnou súčasťou hlavného algoritmu Google, ktorý používa strojové učenie na spracovanie a vyhodnocovanie vyhľadávacích dopytov za účelom ponuky relevantných výsledkov pre používateľa. Patrí medzi najdôležitejšie komponenty algoritmu Google.

Ako Google vyhodnocoval výsledky pred RankBrainom?

Pred RankBrainom, Google používal svoj základný algoritmus na určenie relevantných výsledkov vzhľadom k vyhľadávaciemu dopytu používateľa. Vyhľadávač zobral zadaný dopyt, prechádzal stránky vo svojom indexe a hľadal v ňom také, na ktorých sa nachádzajú kľúčové slová zadané používateľom.
Veľakrát sa stalo, že Google neponúkol uspokojujúce výsledky, preto musel používateľ svoj dopyt opraviť. Pre presnejšie výsledky bolo potrebné prispôsobiť prirodzený jazyk tomu strojovému. Napr. namiesto “kde kúpim na internete najlacnejší telefón” zadal “telefón kúpiť lacno online”. 

Možno my, ako ľudia pracujúci v online marketingu, rozmýšľame trošku ináč o spôsobe, akým vyhľadávame. Keď si však zoberieme rôzne vekové kategórie, krajiny, jazyky a spôsoby vyjadrovania sa (slang, dialekt), zistíme, že existuje neskutočné množstvo rôznych spôsobov, ako sa dá položiť jedna otázka.
A to hovoríme iba o textovom vyhľadávaní. Predpokladá sa, že rôznorodosť vyhľadávacích dopytov bude v budúcnosti exponenciálne rásť s postupným rozširovaním hlasového vyhľadávania.

Vylepšené vyhľadávanie vďaka algoritmu RankBrain

V súčasnosti vyhľadávací dopyt prechádza určitým interpretačným modelom, pri ktorom sa berú do úvahy rôzne kritériá – personalizácia, lokalizácia, jednotlivé slová vyhľadávacieho dopytu a ďalšie externé informácie – aby vyhľadávač pochopil jeho význam a zámer. 

Google spracuje denne viac ako 3 miliardy vyhľadávaní. Podľa posledných aktuálnych dát Google z roku 2017, až 15 % vyhľadávaní každý deň sú pre nich ako nové. Keď sa nad tým zamyslíme, tak 15 % pri vyše 3 miliárd vyhľadávaní denne, je obrovské množstvo. Vďaka strojovému učeniu sa Google neustále vzdeláva, aby poskytoval najrelevantnejšie výsledky.

Ako funguje RankBrain?

Greg Corrado, vedecký pracovník v Google, pre Bloomberg vysvetlil, že RankBrain používa umelú inteligenciu na prekonvertovanie množstva textu do matematických entít, tzv. vektorov, ktorým počítač rozumie. 

Keď RankBrain natrafí na slovo alebo frázu, ktoré nepozná, snaží sa pochopiť ich význam a odhadnúť, aké iné slová a frázy môžu zodpovedať vyhľadávaciemu dopytu. Takýmto spôsobom dokáže ponúknuť oveľa efektívnejšie výsledky pre výrazy, s ktorými sa ešte vyhľadávač nestretol.

Ešte v roku 2013, Google publikoval článok, kde písali o tzv. word2vec technológii, ktorou úlohou je lepšie pochopiť význam slov a konceptov. Prečo to tu spomíname? Lebo aj to súvisí s RankBrainom.

Word2vec sa snaží nájsť podobnosti medzi konceptami. V článku uvádzajú príklad, ako to funguje. Počítač chápe, že medzi Parížom a Francúzskom je rovnaký vzťah ako medzi Berlínom a Nemeckom (krajina a hlavná mesto). A to všetko dokáže sám len zmapovaním množstva článkov na internete. Samozrejme, je to len jednoduchý príklad. Google v súčasnosti dokáže odhaliť oveľa komplexnejšie súvislosti.

Google RankBrain vektory

Pre lepšie pochopenie vyhľadávacieho dopytu používa vektory už známych vzťahov medzi podobnými dopytmi, aby vedel poskytnúť relevantné výsledky. Nesnaží sa pritom nájsť rovnaké alebo podobné kľúčové slová, ale skôr vyhľadáva koncepty.

Využíva pritom množstvo databáz o ľuďoch, veciach a miestach na naplnenie vlastného algoritmu informáciami, ktoré sú zdrojom pre strojové učenie. Vyhľadávací dopyt sa rozsegmentuje na slová, ktoré sú následne rozdelené do textových vektorov pomocou matematických vzorcov. Matematické vzorce priradia slovo do určitej kategórie, skupiny, v ktorej sa nachádzajú podobné slová. Vektory, ktoré sú blízko seba zodpovedajú jazykovej podobnosti.

Keď Google narazí na dopyt, s ktorým sa ešte predtým nestretol, pozrie sa do týchto databáz a pomocou vytvorených matematických vzťahov sa snaží nájsť relevantné výsledky vzhľadom k vyhľadávaciemu dopytu. Preto dáva pozor na každé detaily dopytu a rozumie, ako napríklad spojky “a”, “alebo”, “bez” dokážu meniť význam vyhľadávania.

RankBrain – až 3. najdôležitejší signál?

Greg taktiež uviedol, že RankBrain je tretím najdôležitejším signálom, ktoré Google používa pri vyhodnocovaní výsledkov a pozícií stránok. Ktoré sú prvé 2 signály? Andrey Lipattsev, stratég v oblasti kvality vyhľadávania v Google, neskôr prezradil, že okrem RankBrainu, prvými hodnotiacimi signálmi sú odkazy a obsah na stránke.
Keď sa nad tým však zamyslíme, RankBrain by sme skôr mohli pokladať za metódu vyhodnocovania výsledkov, ako signál alebo faktor hodnotenia. 

RankBrain pôvodne pomáhal hlavne vtedy, keď Google nedokázal úplne pochopiť dopyt používateľa a odhaliť jeho zámer. V roku 2015 sa RankBrain používal iba pri 15 % vyhľadávacích dopytov. Jeho efektivita bola natoľko vysoká, že o rok neskôr ho implementovali pre všetky dopyty

Databázy sa napĺňajú slovami, ktoré sa dostanú do určitých matematických skupín alebo kategórií. Google sa pri neznámych dopytoch pozrie do databázy a snaží sa ho interpretovať hľadaním slov (konceptov), ktoré sú k sebe najbližšie. Pritom berie do úvahy aj ďalšie faktory, ako sú napríklad personalizácia, lokalizácia, aktuálne udalosti a pod. Strojové učenie neustále sleduje aj signály a spôsob interakcie používateľa s vyhľadávačom, aby do budúcna mohol vylepšiť svoj algoritmus, a tak poskytovať relevantnejšie výsledky.

Ako optimalizovať web pre RankBrain?

Ak ste sa dostali až sem, tak si možno kladiete otázku. Dá sa vôbec optimalizovať pre RankBrain? Samozrejme, že áno! Sú však potrebné nejaké zložité postupy alebo krkolomné návody? Vôbec nie!
Musíte len robiť to, čo Google už niekoľko rokov neúnavne omiela – písať kvalitný obsah.

Potvrdzuje to aj Gary Illyes, analytik z Google. Odporúča písať kvalitný a hodnotný obsah, ktorý znie prirodzene a ľudsky. Nesnažte sa písať ako stroj, obsah tvoríte predovšetkým pre ľudí, nie pre robotov vyhľadávačov.

Keď budete nelogicky a nasilu napchávať svoj obsah kľúčovými slovami docielite jedine to, že váš content RankBrain nepochopí a vašu stránku nebude považovať za relevantnú. Garry odporúča, aby ste dali svoje články prečítať ľuďom, blízkym vo vašom okolí. Keď pochopia o čom píšete, tak je váš obsah optimalizovaný pre RankBrain. V opačnom prípade, máte na čom zamakať.

Ak chcete, aby bola vaša stránka optimalizovaná pre RankBrain, vytvárajte kvalitný a relevantný obsah využívajúci prirodzený jazyk s pridanou hodnotou pre používateľa.